Tartalomjegyzék

 

Támogatásra vonatkozó információk:

Kedvezményezett: Házad Hazád Nonprofit Kft

A projekt címe: Könnyűszerkezetes technológiai licenc (ETA) kialakítása és hasznosítása

A projekt azonosítószáma: GINOP-5.1.7-17-2018-00147

A szerződött támogatás összege: 42 496 498 Ft

Támogatás intenzitása: 95,88%

A projekt befejezésének dátuma: 2021.11.30

 A fejlesztés üzleti célja a célterületen működő kisebb építési vállalkozók pénzügyi, technológiai, munkaerő, illetve piacszerzési problémáinak kezelése, akik a saját helyzetük javításán keresztül hátrányos helyzetű személyek számára munkalehetőséget tudnak biztosítani. A fejlesztés célja egy technológiai licensz beszerzése külső szakértőtől, illetve az értékesítéshez szükséges jogi és humán háttér kialakítása. Elsődleges szolgáltatás az elkészített építési licensz (ETA) továbbértékesítése, melynek alapján az építési vállalkozók saját engedély (nagy beruházást igénylő) fejlesztése nélkül is jogszerűen építhetnek könnyűszerkezetes házakat, mely elsősorban a tervszerűen gyors kivitelezés és az energiahatékony üzemeltetés miatt előnyös minden érintett számára. A licensz hasznosítása a piaci árnál 30-40%-kal alacsonyabb területarányos díj ellenében történik.

További kiemelt tevékenységek:

1) a szektorra jellemző munkaerő problémák kezelése érdekében előzetesen szűrt és felkészített helyi kiközvetítése az építkezésekre - a kedvezményes használati díj feltétele, hogy ezek a munkások megfelelő bért kapjanak a kivitelezőtől.

2) a közvetítés eredményessége érdekében az érintett személyek az előzetes felkészítés mellett folyamatos mentori támogatásban is részesülnek

3) a műszaki ellenőrünk folyamatos technológiai felügyeletet,illetve segítséget biztosít

4) építtetők számára tanácsadást biztosítunk, illetve promotáljuk tagjaink építési szolgáltatásait.

A projekt keretében célcsoport tagként 5 új munkavállaló felvétele történt meg. Munkakörök:  2 fő szervező: lakossági és üzleti partnerekkel történő kapcsolattartás, szervezési, ügyviteli és tájékoztatási feladatok ellátása. • 1 fő marketinges/irodavezető: online és offline kommunikációs tartalmak és felületek kezelése, rendezvényeken részvétel. • 1 fő mentor feladata a megrendelők részére közvetítendő hátrányos személyek munkaerőpiaci beilleszkedésének pszichológiai módszerekkel történő helyszíni támogatása és felmerülő helyzetek kezelése. • 1 fő ellenőr pedig technológiai folyamatok és a helyszíni építkezés ellenőrzésével foglalkozott. 

BERUHÁZÁSKÉNT a fejlesztés központi eleme a könnyűszerkezetes építési technológia alkalmazását meghatározó ETA engedély megszerzése, illetve egyéb szakértői tevékenységként az építési szolgáltatások nyújtásához szükséges specifikus jogi háttér kialakítása szükséges. További beruházás volt a munkavállalók részére szükséges összesen 4 db, op rendszerrel és szoftverekkel ellátott számítógép beszerzése. 

Egy új szolgáltatás bevezetésekor, illetve a forgalom felfuttatásakor szükséges, hogy üzletpolitikai céljaival összeegyeztethetően KOMMUNIKÁCIÓS KAMPÁNYT valósítsunk meg a könnyűszerkezetes házak építésével kapcsolatosan. Ennek keretében híranyagok készítése és több online médiahelyen elhelyezése történik.

Az ARCULAT KIALAKÍTÁSA egy kreatív folyamat, az egységes cégmegjelenés kialakításhoz szükséges. Első lépésként megtervezik a logót, amelyre alapozva alakítjuk ki az ún. kisarculatot, amely azoknak a mindennapi eszközöknek az egységes jellegét teremti meg, amely már egy szolgáltatás életében fontos szerepet játszanak. A tervezéskor figyelembe vettük azt, hogy az arculat egészen változatos felületeken is megjelenik, pl. a honlapon, szórólapokon, Facebook-on. 

JOGI CSOMAG: A rendszer kialakításához és működtetéséhez szükséges szerződéses környezet kialakításával kapcsolatos jogi feladatok ellátása külső jogi szakértő bevonásával. Szakmai megvalósító feladata volt a munkavállalók szakmai felkészítése, munkájának irányítása, illetve a projekt üzleti folyamatait koordinálása.