Tartalomjegyzék

 

A kedvezményezett neve:

Házad Hazád Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe:

Új eszközök beszerzése a Házad Hazád Nonprofit Kft-nél.

A szerződött támogatás összege:

9 994 035 Ft

A támogatás mértéke:

70%

A projekt tartalmának bemutatása:

A tevékenység ellátásához szükséges eszközöket kívánjuk beszerezni, ezen eszközök szükségesek a tervezet építőipari tevékenységekhez, eredmény: hatékonyabban és nagyobb kapacitással leszünk képesek ellátni tevékenységeinket, illetve több munkavállalót tudunk alkalmazni a hátrányos térségekből. Így javítva azok lélekszám megtartó képességét.

Jelen projekt célja a cégben már meglévő tevékenységi körünk megerősítése. A lakó- és nem lakó épület építése szerkezetének helyszíni összeszerelése és felállítása, illetve a meglévő lakóépület felújítása és renoválása tevékenységek ellátásához szükségesek a beszerzett eszközök. Ezek segítségével megnöveltük kapacitásunkat, amely - plusz munkaerő felvételével együtt - biztosítja a cég jövedelemszerzési képességének megnövekedését. 

 A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés igénybevétele. Ezért a tevékenység felfuttatásához  szükséges a naprakész ismeretek használata, amellyel könnyebben észrevehetnek minket a piacon és társadalmi vállalkozásunk üzenete eléri a vásárlóinkat. Eredmény: a piaci megjelenésünk megerősítése biztosítja a projekt hosszútávú sikerességét.

 A megnövekedett kapacitás folyományaként felmerült forgalomnövekedés  szükségessé teszi egy új munkakőr kialakítását és feltöltését. Így a plusz munkaerő segítségével megnöveljük kapacitásunkat, amely - beszerzett eszközök együtt - biztosítja a cég jövedelemszerzési képességének megnövekedését. Eredmény: az építőipari kapacitásunk növekedése, növekszik a vállalkozás életképessége.

A projekt befejezési dátuma:

2022.12.31.

A projekt azonosító száma

GINOP-1.2.9-20-2021-00643

 

 


 

Támogatásra vonatkozó információk:

Kedvezményezett: Házad Hazád Nonprofit Kft

A projekt címe: Könnyűszerkezetes technológiai licenc (ETA) kialakítása és hasznosítása

A projekt azonosítószáma: GINOP-5.1.7-17-2018-00147

A szerződött támogatás összege: 42 496 498 Ft

Támogatás intenzitása: 95,88%

A projekt befejezésének dátuma: 2021.11.30

 A fejlesztés üzleti célja a célterületen működő kisebb építési vállalkozók pénzügyi, technológiai, munkaerő, illetve piacszerzési problémáinak kezelése, akik a saját helyzetük javításán keresztül hátrányos helyzetű személyek számára munkalehetőséget tudnak biztosítani. A fejlesztés célja egy technológiai licensz beszerzése külső szakértőtől, illetve az értékesítéshez szükséges jogi és humán háttér kialakítása. Elsődleges szolgáltatás az elkészített építési licensz (ETA) továbbértékesítése, melynek alapján az építési vállalkozók saját engedély (nagy beruházást igénylő) fejlesztése nélkül is jogszerűen építhetnek könnyűszerkezetes házakat, mely elsősorban a tervszerűen gyors kivitelezés és az energiahatékony üzemeltetés miatt előnyös minden érintett számára. A licensz hasznosítása a piaci árnál 30-40%-kal alacsonyabb területarányos díj ellenében történik.

További kiemelt tevékenységek:

1) a szektorra jellemző munkaerő problémák kezelése érdekében előzetesen szűrt és felkészített helyi kiközvetítése az építkezésekre - a kedvezményes használati díj feltétele, hogy ezek a munkások megfelelő bért kapjanak a kivitelezőtől.

2) a közvetítés eredményessége érdekében az érintett személyek az előzetes felkészítés mellett folyamatos mentori támogatásban is részesülnek

3) a műszaki ellenőrünk folyamatos technológiai felügyeletet,illetve segítséget biztosít

4) építtetők számára tanácsadást biztosítunk, illetve promotáljuk tagjaink építési szolgáltatásait.

A projekt keretében célcsoport tagként 5 új munkavállaló felvétele történt meg. Munkakörök:  2 fő szervező: lakossági és üzleti partnerekkel történő kapcsolattartás, szervezési, ügyviteli és tájékoztatási feladatok ellátása. • 1 fő marketinges/irodavezető: online és offline kommunikációs tartalmak és felületek kezelése, rendezvényeken részvétel. • 1 fő mentor feladata a megrendelők részére közvetítendő hátrányos személyek munkaerőpiaci beilleszkedésének pszichológiai módszerekkel történő helyszíni támogatása és felmerülő helyzetek kezelése. • 1 fő ellenőr pedig technológiai folyamatok és a helyszíni építkezés ellenőrzésével foglalkozott. 

BERUHÁZÁSKÉNT a fejlesztés központi eleme a könnyűszerkezetes építési technológia alkalmazását meghatározó ETA engedély megszerzése, illetve egyéb szakértői tevékenységként az építési szolgáltatások nyújtásához szükséges specifikus jogi háttér kialakítása szükséges. További beruházás volt a munkavállalók részére szükséges összesen 4 db, op rendszerrel és szoftverekkel ellátott számítógép beszerzése. 

Egy új szolgáltatás bevezetésekor, illetve a forgalom felfuttatásakor szükséges, hogy üzletpolitikai céljaival összeegyeztethetően KOMMUNIKÁCIÓS KAMPÁNYT valósítsunk meg a könnyűszerkezetes házak építésével kapcsolatosan. Ennek keretében híranyagok készítése és több online médiahelyen elhelyezése történik.

Az ARCULAT KIALAKÍTÁSA egy kreatív folyamat, az egységes cégmegjelenés kialakításhoz szükséges. Első lépésként megtervezik a logót, amelyre alapozva alakítjuk ki az ún. kisarculatot, amely azoknak a mindennapi eszközöknek az egységes jellegét teremti meg, amely már egy szolgáltatás életében fontos szerepet játszanak. A tervezéskor figyelembe vettük azt, hogy az arculat egészen változatos felületeken is megjelenik, pl. a honlapon, szórólapokon, Facebook-on. 

JOGI CSOMAG: A rendszer kialakításához és működtetéséhez szükséges szerződéses környezet kialakításával kapcsolatos jogi feladatok ellátása külső jogi szakértő bevonásával. Szakmai megvalósító feladata volt a munkavállalók szakmai felkészítése, munkájának irányítása, illetve a projekt üzleti folyamatait koordinálása.